Seamksports_logo_black_940x320.png 

 

SeAMK Sports- hankkeen pääsisältö

 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa käynnistyi vuonna 2015 liikuntahanke, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla voidaan lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan käytännön mahdollisuuksia liikkua opiskelun ja työn ohessa niin sanottuna arki- ja taukoliikuntana. Päätavoitteena on yhteisöllisen hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla, mutta mahdollisuuksien mukaan toimintaan kytketään myös muita hyvinvoinnin kannalta tärkeitä elementtejä (esim. ruokailutottumukset ja sosiaalisuus). Tavoitteena on erityisesti liikunnan avulla edistää työ- ja opiskeluhyvinvointia, jaksamista sekä opintojen sujuvaa etenemistä. Tavoitteet ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden strategian (vuosille 2015-2020) mukaisia; monialaisuus ja yhteisöllisyys ovat kahdeksan strategisen valinnan joukossa. Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  

 

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintamalleja, joilla voidaan

 • muuttaa AMK-yhteisön asenneilmapiiriä liikuntaa suosivaksi
 • tarjota kaikille SeAMKilaisille mahdollisuus arki- ja taukoliikuntaan
 • saada vain vähän tai ei ollenkaan liikkuvat liikkeelle tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaan osallistumista
 • mahdollistaa SeAMKin liikuntatilojen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen
 • luoda toimivat käytännöt, jotka voidaan vakinaistaa hankkeen jälkeen.

  ​

Työntekijät:

Elina Mäki, Liikuntasihteeri

Taru Mäki, Projektipäällikkö

 

Yhteistyökumppanit

 

 

 • Seinäjoen kaupunki, opiskeluterveydenhuolto 

 

 • Seinäjoen Työterveys

 

 • Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia

 

 • Seinäjoen kaupunki, Liikuntapalvelut

 

 • Seinäjoen kansalaisopisto

 

 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL)

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto | Lapinrinne 2 | 00180 Helsinki |